Laatst bijgewerkt: 12 januari 2022 Emploware (“wij”, “wij”, of “onze”) exploiteert de website https://emploware.nl (de “Dienst”). Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Persoonlijke Informatie wanneer u onze Service gebruikt. Wij zullen uw informatie met niemand gebruiken of delen, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid. Wij gebruiken uw Persoonlijke Informatie voor het verstrekken en verbeteren van de Dienst. Door de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, te vinden op https://emploware.nl

Verzamelen en gebruiken van informatie

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, uw e-mailadres, naam, telefoonnummer, postadres, andere informatie (“Persoonlijke Informatie”).

Loggegevens

Wij kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze Dienst bezoekt (“Logdata”). Deze Logdata kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol (“IP”) adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt en andere statistieken. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van diensten van derden, zoals Google Analytics, die dit soort informatie verzamelen, controleren en analyseren om de functionaliteit van onze Service te vergroten. Deze externe dienstverleners hebben hun eigen privacybeleid waarin wordt aangegeven hoe zij dergelijke informatie gebruiken.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden van een website naar uw browser gestuurd en op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Wij gebruiken “cookies” om informatie te verzamelen. U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige gedeelten van onze Service mogelijk niet gebruiken.

Dienstverleners

Wij kunnen bedrijven en individuen van derden in dienst nemen om onze Service te faciliteren, om de Service namens ons te verlenen, om Service-gerelateerde diensten uit te voeren of om ons te assisteren bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt. Deze derden hebben uitsluitend toegang tot uw Persoonlijke Informatie om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet vrij te geven of te gebruiken voor enig ander doel.

Communicatie

Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van enige, of alle, van deze mededelingen van ons door de afmeldlink of instructies te volgen in elke e-mail die wij sturen.

Naleving van wetten

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie bekendmaken indien de wet of een dagvaarding ons hiertoe verplicht of indien wij van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet en de redelijke verzoeken van de rechtshandhaving of om de veiligheid of integriteit van onze Dienst te beschermen.

Zakelijke transactie

Als Solvex betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u verwittigen alvorens uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander Privacybeleid.

Beveiliging

De veiligheid van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van transmissie over het Internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Internationale overdracht

Uw informatie, inclusief Persoonlijke Informatie, kan worden overgebracht naar – en bewaard op – computers die zich bevinden buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw jurisdictie. Indien u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, dient u er rekening mee te houden dat wij de informatie, inclusief Persoonlijke Informatie, naar Nederland overbrengen en daar verwerken. Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met deze overdracht.

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde. Wij raden u ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen. Wij hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen onder de leeftijd van 13 jaar (“Kinderen”). Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Indien u een ouder of voogd bent en u bent ervan op de hoogte dat uw Kinderen ons Persoonlijke Gegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Indien wij vernemen dat wij Persoonlijke Gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, dan ondernemen wij stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht zodra ze op deze pagina zijn geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.