Social engineering heeft betrekking op het manipuleren van mensen. In de wereld van cybersecurity is manipulatie aan de orde van de dag. Bent u er al van op de hoogte hoe manipulatie uw bedrijf in gevaar brengt?

Wat is social engineering?

Social engineering is een techniek waarbij mensen worden gemanipuleerd om vertrouwelijke informatie prijs te geven. Het gaat om het misbruiken van menselijk gedrag en psychologie om toegang te krijgen tot gegevens.

Waarom is het belangrijk?

Het begrijpen van sociale manipulatie is onmisbaar in de context van cybersecurity. Het stelt ons in staat om de menselijke zwakheden te herkennen en te beschermen tegen aanvallen. Door bewustzijn te creëren en de juiste maatregelen te nemen, kunnen we de risico’s minimaliseren en onze digitale veiligheid waarborgen.

Social engineering vormen

Social engineering aanvallen kunnen in verschillende vormen voorkomen. De meest voorkomende tactieken en vormen van aanvallers, zijn:

Phishing

Phishing is een vorm van sociale manipulatie omdat het de menselijke psychologie en sociale interactie exploiteert om gevoelige informatie te verkrijgen. Het richt zich op het misleiden van mensen door zich voor te doen als een betrouwbare entiteit, zoals een bank of een bekend bedrijf, om hen te verleiden tot het verstrekken van vertrouwelijke gegevens, zoals wachtwoorden

Pretexting

Pretexting is een vorm van social engineering waarbij een aanvaller een geloofwaardig scenario creëert om vertrouwen te winnen en vertrouwelijke informatie te verkrijgen. Het is een vorm van manipulatie waarbij de aanvaller zich voordoet als iemand anders of een bepaalde rol aanneemt om het slachtoffer te misleiden en gevoelige gegevens te verkrijgen.

Baiting

Baiting is een variant waarbij een aanvaller verleidelijke ‘lokmiddelen’ gebruikt om mensen te verleiden tot het nemen van acties die hen kwetsbaar maken voor cyberaanvallen, zoals het klikken op schadelijke links of het openen van geïnfecteerde bestanden. Het is de Engelse benaming voor ‘lokaas’. Er zijn ook fysieke mogelijkheden voor baiting, zoals USB-dropping.

Tailgating

Tailgating is een vorm van sociale manipulatie waarbij een aanvaller ongeautoriseerd toegang verkrijgt tot een beveiligde ruimte door simpelweg achter een geautoriseerd persoon aan te lopen. Het verband tussen tailgating en social engineering ligt in het misbruiken van menselijke beleefdheid en de neiging om anderen zonder kritisch denken te volgen, waardoor de aanvaller ongemerkt toegang krijgt tot beveiligde gebieden.

Dumpster-diving

Dumpster diving is een vorm waarbij een aanvaller waardevolle informatie verzamelt door afvalcontainers en vuilnisbakken te doorzoeken op vertrouwelijke of gevoelige documenten.

Social engineering diensten

Bij Emploware bieden wij diverse diensten aan in het kader van sociale manipulatie. Zo kunnen wij de zwakke plekken in uw organisatie blootleggen door middel van een phishing simulatie, of pretexting. Daarnaast kunnen wij ook USB-dropping diensten aanbieden of mensen inzetten voor tailgating operaties.