Security awareness. Het is steeds belangrijker voor bedrijven om zich tegen digitale aanvallen te beschermen. Een firewall is niet voldoende. Werknemers zijn doorgaans namelijk de belangrijkste schakel, en vaak ook de zwakste. Bewustzijn creëren is dan ook noodzakelijk, en Emploware helpt u daar bij!

Wat is security awareness?

Security awareness is een term die aangeeft in welke mate medewerkers zich bewust zijn van gevaren, voornamelijk met betrekking tot online informatiebeveiliging. Door middel van een proces wordt geprobeerd het gedrag van mensen te veranderen. Werknemers worden zich meer bewust van gevaren en worden zodoende de belangrijkste schakel in de verdediging tegen cyberaanvallen. Het is dan ook het antwoord op een groot deel van de cyberaanvallen. Met de juiste kennis en ervaring, maakt u het criminelen op het internet een stuk lastiger.

Awareness diensten

Het belangrijkste doel van security awareness diensten is om een cultuur van beveiligingsbewustzijn te creëren binnen een organisatie. Door medewerkers bewust te maken van de risico’s en hen te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden, kunnen organisaties de menselijke factor in cybersecurity versterken. Dit draagt bij aan het verminderen van het risico op succesvolle cyberaanvallen, het beschermen van gevoelige informatie en het waarborgen van de algehele veiligheid van de organisatie. Bij Emploware bieden wij een viertal security awareness diensten aan:

Waarom is security awareness belangrijk?

Zoals kort aangegeven, zijn mensen vaak de zwakste schakel bij de verdediging tegen digitale aanvallen. Het is namelijk niet altijd duidelijk of een bijlage of link schadelijk is. Medewerkers klikken zodoende onbewust op een link in een phishing mail. Of zij zorgen er op een andere manier voor dat gevoelige informatie bij de verkeerde personen terecht komt.

Zo bleek uit een onderzoek van Verizon in het jaar 2019, dat menselijke fouten de oorzaak waren van 21% van alle inbreuken. Om die reden – en zeker wanneer u een organisatie met meerdere werknemers heeft – is voorlichting en training essentieel.

Zowel bedrijven als medewerkers onderschatten vaak het risico dat zij lopen. Zij achten zichzelf vaak te klein of onbelangrijk om een doelwit te zijn. Echter, steeds vaker staat data van bedrijven in verbinding met het internet en hebben medewerkers binnen een organisatie toegang tot belangrijke (persoons)gegevens. Het is dan ook niet gek dat het aantal cyberaanvallen in een jaar toeneemt.

Het is belangrijk om op alle niveaus binnen de organisatie een goede verdediging te hebben staan. Zo heeft u naast de juiste IT-omgeving en beleid, ook een proces nodig om uw belangrijkste schakel binnen uw organisatie te trainen: uw werknemers.

Awareness is een continu proces

Security awareness is niet een eenmalig project. Digitale aanvallen ontwikkelen zich en juiste kennis is dan ook vereist. Betrokkenheid van medewerkers is dan ook essentieel. Echter, hoort het proces geen negatieve invloed te hebben op de dagelijkse werkzaamheden. Zodoende is onze aanpak heel toegankelijk. De trainingsvideo’s in onze awareness training platform zijn bijvoorbeeld slechts één minuut lang. Laagdrempelig en informatief, dat is waar wij voor kiezen.

Security Awareness voorbeelden

Er zijn diverse manieren waarop een bedrijf kan werken aan security awareness binnen de organisatie. Een aantal voorbeelden zijn:

  1. Awareness Training: Organiseer regelmatige trainingssessies. In deze (online) sessies worden medewerkers geïnformeerd over de nieuwste bedreigingen, best practices voor informatiebeveiliging en hoe ze verdachte activiteiten kunnen herkennen.
  2. Phishing Simulaties: Voer periodieke phishing simulaties uit om de reactie van medewerkers op phishing-e-mails te testen. Geef vervolgens gerichte feedback en training aan degenen die kwetsbaar zijn voor deze aanvallen.
  3. Incidentrapportage en respons: Moedig medewerkers aan om alle verdachte incidenten, zoals phishing pogingen, ongeautoriseerde toegangspogingen of verloren apparaten, direct te melden aan de beveiligingsafdeling. Zorg voor een duidelijk proces.
  4. Beloningsprogramma’s: Implementeer een beloningsprogramma om medewerkers te stimuleren proactieve gedrag te vertonen omtrent security. Dit kan variëren van erkenning voor medewerkers die verdachte e-mails rapporteren tot beloningen voor het volgen van beveiligingsrichtlijnen of het deelnemen aan trainingsactiviteiten. Het belonen van gewenst gedrag kan de motivatie en betrokkenheid van medewerkers vergroten.

FAQ Security Awareness

Waar is security awareness voor?

Security awareness is cruciaal voor organisaties. Het vermindert namelijk risico’s door medewerkers bewust te maken van dreigingen en verdachte activiteiten. Verder beschermt het gevoelige informatie en zorgt het voor compliance-naleving. Tot slot versterkt awareness de beveiligingscultuur en verbetert het de incidentrespons. Kortom, awareness bevordert een veilige en bewuste omgeving binnen organisaties.

Wat is een awareness programma?

Een awareness programma, ook wel een bewustwordingsprogramma genoemd, is een gestructureerde en geplande aanpak om het bewustzijn van medewerkers binnen een organisatie te vergroten met betrekking tot beveiligings- en privacykwesties. Het programma is gericht op het informeren en trainen van medewerkers, zodat ze de risico’s en bedreigingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy begrijpen en passende maatregelen kunnen nemen om deze te voorkomen.