Security awareness. Het is steeds belangrijker voor bedrijven om zich tegen digitale aanvallen te beschermen. Een firewall is niet voldoende. Werknemers zijn doorgaans de belangrijkste schakel, en vaak ook de zwakste. Bewustzijn creëren is dan ook noodzakelijk, en wij helpen je daar bij!

Wat is security awareness?

Security awareness is een term die aangeeft in welke mate medewerkers zich bewust zijn van gevaren, voornamelijk met betrekking tot online informatiebeveiliging. Door middel van een proces wordt geprobeerd het gedrag van mensen te veranderen. Werknemers worden zich meer bewust van gevaren en worden zodoende de belangrijkste schakel in de verdediging tegen cyberaanvallen. Het is dan ook het antwoord op een groot deel van de cyberaanvallen. Met de juiste kennis en ervaring, maakt u het criminelen op het internet een stuk lastiger.

Security awareness diensten

Bij Emploware bieden wij een viertal security awareness diensten:

Waarom is security awareness belangrijk?

Zoals kort aangegeven, zijn mensen vaak de zwakste schakel bij de verdediging tegen digitale aanvallen. Het is namelijk niet altijd duidelijk of een bijlage of link schadelijk is. Medewerkers klikken zodoende onbewust op een link in een phishing mail. Of zij zorgen er op een andere manier voor dat gevoelige informatie bij de verkeerde personen terecht komt.

Zo bleek uit een onderzoek van Verizon in het jaar 2019, dat fouten de oorzaak waren van 21% van alle inbreuken. Om die reden – en zeker wanneer u een organisatie met meerdere werknemers heeft – is voorlichting en training essentieel.

Zowel bedrijven als medewerkers onderschatten vaak het risico dat zij lopen. Zij achten zichzelf vaak te klein of onbelangrijk om een doelwit te zijn. Echter, steeds vaker staat data van bedrijven in verbinding met het internet en hebben medewerkers binnen een organisatie toegang tot belangrijke (persoons)gegevens. Het is dan ook niet gek dat het aantal cyberaanvallen in een jaar toeneemt.

Security awareness is belangrijk om op alle niveaus binnen de organisatie een goede verdediging te hebben staan. Zo heeft u naast de juiste IT-omgeving en beleid, ook een proces nodig om uw belangrijkste schakel binnen uw organisatie te trainen: uw werknemers.

Het proces

Security awareness is niet een eenmalig project. Digitale aanvallen ontwikkelen zich en juiste kennis is dan ook vereist. Betrokkenheid van medewerkers is dan ook essentieel. Echter, hoort het proces geen negatieve invloed te hebben op de dagelijkse werkzaamheden. Zodoende is onze aanpak heel toegankelijk. De trainingsvideo’s in onze awareness training platform zijn bijvoorbeeld slechts één minuut lang. Laagdrempelig en informatief, dat is waar wij voor kiezen.