Home » Blog » De voordelen van Security Awareness Training

Nu cyberaanvallen toenemen – en steeds geraffineerder worden – krijgen bedrijven steeds meer aandacht voor de beveiliging van hun organisatie. Ook steeds vaker zien bedrijven in dat hun medewerkers een belangrijke schakel zijn in de verdedigingslinie. Deze ontwikkeling staat echter nog in de kinderschoenen en opleidingen worden vaak als een kostenpost gezien. In dit artikel bespreken we daarom de voordelen van security awareness training. 

1. De voordelen

Security awareness training is het proces waarbij medewerkers formeel worden onderwezen in de vele cybergevaren die er bestaan, hoe ze die kunnen herkennen en hoe ze de nodige acties kunnen ondernemen om zichzelf en hun organisatie veilig te houden. 

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan training in beveiligingsbewustzijn, maar wij beperken ons in dit stuk tot een totaal van acht.

1.1 Human firewall

Aangezien 95 procent van de inbreuken op gegevens te wijten is aan menselijke fouten, kan de noodzaak van training in security awareness training niet genoeg worden benadrukt. Mensen zijn nu eenmaal de zwakste schakel als het aankomt op cyberbeveiliging. Goed opgeleid en getraind personeel is daarom essentieel voor een succesvolle verdediging. Een voordeel van security awareness trainingen is dat u van uw zwakste schakel een sterk verdedigingsmechanisme maakt. Wij noemen dit binnen ons gebied: de human firewall.

1.2 Risico’s en schade beperken

Een ander voordeel van een bewustmakingsprogramma voor cyberbeveiliging is dat het de organisatie behoedt voor risico’s en schade. 

Een sterk trainingsprogramma voor security awareness zal werknemers de informatie en het vertrouwen geven om mogelijke beveiligingsrisico’s op te merken en hen in staat stellen effectief te reageren en de situatie te de-escaleren of een leidinggevende te informeren.

Wanneer de trainingen consequent worden aangeboden ontstaat er een awareness cultuur. Naarmate uw medewerkers meer expertise verwerven, zullen zij beter toegerust zijn om als verdedigingsmechanisme voor uw bedrijf te dienen, en zult u proactiever worden in uw beveiligingsinspanningen. Mogelijke bedreigingen worden eerder opgemerkt en potentiële schade en risico’s worden zodoende beperkt.

1.3 Vermindert de tijd en de kosten

Het herstellen van de normale gang van zaken binnen de organisatie na een inbreuk of een andere veiligheidsramp kan tijdrovend en duur zijn.

De kans op een cyberaanval wordt aanzienlijk kleiner als uw werknemers worden opgeleid in cyberbeveiligingsconcepten en begrijpen wat hun rol is bij het veilig houden van uw bedrijf. Een herstart van de essentiële bedrijfssystemen kunnen sneller opgezet worden, wanneer uw werknemers goed opgeleid zijn. Uiteindelijk vermindert u hiermee de tijd dat u onbereikbaar bent en de kosten die hiermee gepaard gaan.

1.4 Verhoogde bekwaamheid van werknemers

Uw organisatie zal zich beter bewust zijn van haar kwetsbaarheid als uw personeel beter geïnformeerd is over cybergevaren. Hackers ontwikkelen zich, net als technologie, in een duizelingwekkend tempo. Als uw personeel is getraind in beveiligingsbewustzijn zijn zij in staat u te waarschuwen voor mogelijke risico’s voor de organisatie.

1.5 Helpt bij de ontwikkeling van een goed beveiligingsbeleid

Een van de belangrijkste voordelen van security awareness training is dat het de compliance van uw bedrijf waarborgt. Om compliant te zijn, moeten bedrijven zich aan een groot aantal regels houden. Naleving van de toepasselijke regels en voorschriften is van cruciaal belang voor bedrijven die met persoonlijke en gevoelige informatie omgaan. Bovendien brengt het overtreden van de wet een aanzienlijke financiële sanctie met zich mee. 

Een opleidingsprogramma inzake awareness daarentegen is het ideale antwoord om financiële en wetsovertredingen te voorkomen, aangezien het de werknemers leert hoe zij deze normen moeten naleven en hoe zij op verantwoorde wijze gevoelige informatie kunnen beheren.

1.6 Cyberaanvallen kunnen gemakkelijk worden aangepakt

Omdat zoveel bedrijven nu op afstand werken, is het risico van cyberaanvallen en gegevensinbreuken drastisch toegenomen. Doordat zelfs kleine fouten een bedrijf kunnen blootstellen aan allerlei gevaren, moeten alle werknemers een awareness training volgen.

1.7 Klanttevredenheid

Klanten maken zich tegenwoordig meer zorgen over de waarborging van hun gegevens. Om het vertrouwen van klanten te winnen, moeten bedrijven reageren door tools en oplossingen te bouwen die hun cyberveerkracht aantonen. Zo kunnen ze het vertrouwen van klanten winnen.

Volgens Ponemon-onderzoek verbreekt 31% van de consumenten de banden met een bedrijf na een datalek. Bovendien zei 65% van de respondenten het vertrouwen in de organisatie te hebben verloren nadat ze door een of meer aanvallen waren benadeeld. Deze bevindingen onderstrepen de noodzaak van een solide beveiligingsbeleid.

1.8 Vergroot het geluk van de werknemers

Het is een bekend gegeven dat gelukkige mensen productiever zijn. Het is van belang te beseffen dat een awareness training veel meer inhoudt dan alleen de veiligheid van mensen op de werkplek. Want het beschermt ook hun persoonlijke leven en dit voordeel wordt vaak onderschat. Als de doelstellingen van de training worden bereikt, hebben zowel de organisatie als de werknemers daar baat bij. 

2. Conclusie

Security awareness training is het proces waarbij medewerkers formeel worden onderwezen in de vele cybergevaren die er bestaan, hoe ze die kunnen herkennen en hoe ze de nodige acties kunnen ondernemen om zichzelf en hun organisatie veilig te houden. In combinatie met