Home » Blog » De voordelen van Phishing simulaties

De meeste bedrijfseigenaren begrijpen het belang van cyberbeveiliging, maar nemen het niet serieus. Cybersecurity is de afgelopen jaren een groot probleem geweest, en het zal alleen maar toenemen. Het is belangrijk om proactieve maatregelen te nemen en een cyberbeveiligingsstrategie te implementeren in plaats van enkel te reageren wanneer zich een incident voordoet. Cyberbeveiliging kan op vele manieren worden geïmplementeerd, maar een zeer effectieve methode is het uitvoeren van phishing-simulaties. Wat zijn de voordelen van het gebruik van phishing-simulaties, vraagt u zich af?

Wat is phishing?

Phishing is een frauduleuze poging om gevoelige informatie te verkrijgen, zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en creditcardgegevens. U kunt phishing ontvangen via de telefoon, e-mail of sociale media. Phishing-e-mails zijn vermomd alsof ze van een legitiem bedrijf zijn, zoals uw bank, en bevatten links naar phishingwebsites die er bijna identiek uitzien als de website die ze proberen na te bootsen.

Wat is een phishing simulatie?

Van een phishing-simulatie is sprake wanneer een werknemer een e-mail ontvangt die van een legitiem bedrijf afkomstig lijkt te zijn, maar door een fraudeur is verstuurd. In de e-mail wordt om persoonlijke informatie gevraagd of wordt de gebruiker gevraagd op een link te klikken om zijn gegevens te bevestigen. Als de gebruiker op de link klikt, wordt hij doorgestuurd naar een nepwebsite waar zijn gegevens worden verzameld.

De voordelen van phishing simulaties

Er zijn veel voordelen verbonden aan het uitvoeren van phishing simulaties. Ten eerste zijn ze een effectieve manier om werknemers te identificeren die kwetsbaar zijn voor oplichting of die de best practices voor cybersecurity niet volgen.

1. Bewustwording & Inzicht

Phishing-e-mails zijn er in verschillende vormen, en simulaties stellen werknemers in staat om te zien hoe ze zouden reageren wanneer ze met een potentieel gevaarlijke situatie zouden worden geconfronteerd. Zo kunnen ze nadenken en hun gedrag dienovereenkomstig aanpassen.

Veel werknemers begrijpen niet hoe vaak het voorkomt dat mensen worden gephisht of wat phishing is. Door simulaties uit te voeren worden werknemers zich bewust van de verschillende manieren waarop ze het slachtoffer kunnen worden van cybercriminaliteit, waardoor ze adequater kunnen handelen.

2. Medewerkers krijgen meer empathie

Wanneer medewerkers te maken krijgen met hun eigen gesimuleerde phishing-e-mail, kunnen ze zich beter inleven in slachtoffers van cybercriminaliteit. Ze begrijpen hoe kwetsbare mensen kunnen worden opgelicht en wat de impact daarvan is op hun leven. Empathie is belangrijk met betrekking tot cyber security, omdat het werknemers aanmoedigt anderen met respect te behandelen en potentiële cybercriminaliteit helpt voorkomen.

3. Melden van cybercriminaliteit

Wanneer werknemers interactie hebben gehad met gesimuleerde phishing-e-mails, zijn zij zich meer bewust van de gevaren en zullen deze eerder melden.

4. Medewerkers begrijpen de consequenties

Het uitvoeren van phishing simulaties leert werknemers over de mogelijke financiële en juridische gevolgen van cybercriminaliteit. Ze zullen cyberbeveiligingsmaatregelen dan eerder serieus nemen, omdat ze volledig begrijpen wat er kan gebeuren als ze dat niet doen.

5. Veilig internetten

Tijdens een phishing-simulatie, in combinatie met cyber awareness training, krijgen werknemers advies en training over hoe ze veilig online kunnen blijven. Dit omvat tips over waar op te letten bij het identificeren van een potentieel gevaarlijke e-mail en hoe potentiële bedreigingen te melden. 

6. Wettelijke aansprakelijkheid wordt beperkt

Het hebben van een goede cybersecurity-structuur en duidelijke richtlijnen voor werknemers vermindert de juridische aansprakelijkheid van een organisatie. Daarnaast zorgen een sterke communicatie tussen medewerkers en management en regelmatige cyber awareness training er voor dat zij hun rollen en verantwoordelijkheden begrijpen. Dit alles met als resultaat een lager risico op een succesvolle aanval.

7. Verhoogde productiviteit

Training is essentieel om te voorkomen dat uw werknemers een risico vormen bij een cyberaanval. Daarnaast zijn simulaties een goede manier om ervoor te zorgen dat alle medewerkers weten hoe ze cybercriminaliteit het beste kunnen herkennen en melden. Zij kunnen dan efficiënt hun werk doen zonder zich zorgen te hoeven maken over fouten die financiële of juridische gevolgen hebben.

8. Bespaar tijd en kosten met training

Het personeel zal minder training nodig hebben omdat ze al een gesimuleerde phishing-e-mail hebben meegemaakt. Als gevolg hiervan besparen werkgevers tijd en geld, omdat het personeel na de simulaties minder ondersteuning nodig heeft. Werknemers zullen ook productiever zijn omdat ze goed zijn opgeleid en begrijpen hoe cybercriminaliteit hun bedrijf kan beïnvloeden.

9. Verkleint de kans op cybercriminaliteit

Het hebben van een sterke cyberbeveiligingsstructuur en -richtlijnen zorgt er effectief voor dat uw werknemers geen last worden. Als er bijvoorbeeld duidelijke communicatie is tussen alle personeelsleden en ze goede informatie hebben over hoe ze phishing-e-mails moeten melden, zal dit het risico op cybercriminaliteit verkleinen.

10. Cyber-experts inhuren kan kostbaar zijn

Simulaties zijn goedkoper dan het inhuren van nieuw IT-personeel om de online activiteiten van werknemers te monitoren, omdat simulaties en training slechts een kleine tijdsinvestering kosten. Dit is gunstig voor bedrijven omdat het hun kosten verlaagt en hen efficiënter maakt in het bestrijden van cybercriminaliteit.

11. Gezond wantrouwen

Gezond wantrouwen binnen een organisatie is belangrijk voor cyberbeveiliging. Het stelt werknemers in staat om voorzichtig te zijn wanneer ze e-mails ontvangen en moedigt hen aan om goed na te denken over de vraag of het er verdacht uitziet of niet. Hierdoor zullen er minder phishingmails bij het personeel binnenkomen, waardoor het risico op cybercriminaliteit voor het bedrijf afneemt.

Conclusie

Phishing simulaties zijn een eenvoudige maar directe methode om uw medewerkers bewuster te maken van de mogelijke gevaren. De oplossing is proactief en biedt voordelen op korte en lange termijn voor alle betrokkenen. Het personeel wordt bedrevener in het herkennen van verdachte e-mails, het geven van advies over de afhandeling ervan, en het verminderen van wettelijke aansprakelijkheid.