Home » Blog » Het belang van Cybersecurity voor het MKB

In de moderne digitale wereld worden bedrijven steeds vaker geconfronteerd met cyberbedreigingen die hun gegevens, financiën en reputatie in gevaar brengen. Voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB’s) kan het belang van cybersecurity soms overweldigend lijken. In deze beginnersgids zullen we je een introductie in de wereld van cybersecurity geven en je helpen begrijpen waarom het zo belangrijk is voor MKB-bedrijven.

Waarom is Cybersecurity Belangrijk voor MKB’ers?

Beperkte middelen

MKB bedrijven vormen een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen vanwege hun beperkte middelen en soms gebrek aan beveiligingsmaatregelen. Het ontbreken van een solide cybersecurity strategie kan een eenvoudige manier zijn van criminelen om dit te exploiteren. Het is cruciaal voor midden- en kleinbedrijven om zich bewust te zijn van de risico’s die zij lopen, zelfs wanneer zij zelf denken ‘niet interessant genoeg’ te zijn voor criminelen. Uit onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken blijkt dat in 2022 minstens één op de dertig mkb-bedrijven slachtoffer is geworden van cybercriminaliteit.

Data en gegevens

Vandaag de dag slaan nagenoeg alle bedrijven gevoelige informatie op in een (online) netwerk. Je kunt hierbij denken aan informatie zoals financiële bedrijfsgegevens, maar ook NAW-gegevens van klanten. Informatie die voor criminelen interessant is. Hetzij om door te verkopen, of hetzij om bedrijven om losgeld te vragen als tegenprestatie voor het niet verspreiden van de gegevens.

De gevolgen

Toegang door onbevoegden kan dataverlies, financiële schade en verlies van vertrouwen bij klanten als gevolg hebben. Ook voor kleine bedrijven is dit het geval. Zeker wanneer je als MKB-bedrijf afhankelijk bent van slechts een paar klanten, kan een datalek verstrekkende gevolgen hebben.

Basisprincipes van Cybersecurity

Sterk wachtwoordbeleid

Een van de eerste stappen naar een goede cyberbeveiliging is het implementeren van een sterk wachtwoordbeleid. Leer hoe je sterke en unieke wachtwoorden kunt creëren en gebruik kunt maken van tools voor wachtwoordbeheer om je (online) accounts te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. Een aantal tips die wij reeds mee kunnen geven, zijn:

  • Gebruik niet hetzelfde wachtwoord voor meerdere accounts;
  • Vermijd het gebruik van persoonlijke gegevens die makkelijk te achterhalen zijn, zoals bijvoorbeeld de naam van je hond (bijv. via social media);
  • Maak wachtzinnen in plaats van wachtwoorden;
  • Verander regelmatig je wachtwoorden.

Bewustwording

Het is belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van de gevaren die zij en de organisatie lopen. In de wereld van security noemen wij dit ‘security awareness‘. Met security awareness train je medewerkers om verdachte e-mails, phishing pogingen en andere vormen van social engineering te herkennen en te vermijden.

Bescherming van Apparaten en Netwerken

Verder vormen apparaten zoals computers, laptops en mobiele apparaten vaak de zwakke schakel in de beveiliging van een bedrijf. Deze apparaten noemen wij ‘Endpoints’. Als bedrijf is het belangrijk om beveiligingsmaatregelen te implementeren om deze apparaten te beschermen tegen malware, virussen en andere bedreigingen. Zo kan het verbieden van een Bring Your Own Device (BYOD) een eerste stap zijn bij het beperken van risico’s.

Regelmatige Updates en Back-ups

Regelmatige software-updates en back-ups zijn essentieel om snel te kunnen schakelen bij een hack of datalek. Afhankelijk van de omstandigheden kun je binnen enkele uren de bedrijfsactiviteiten alweer hervatten wanneer je dit goed inricht.

Cybersecurity hulpmiddelen voor het MKB

Naast technische hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een firewall en VPN is het belangrijk om uw medewerkers te trainen. Bij voorkeur doet u dit op basis van bewustzijnstraining en phishing simulaties.

Awareness training biedt educatieve sessies om medewerkers te informeren over mogelijke dreigingen, zoals phishing, social engineering en het veilig gebruik van bedrijfsmiddelen. Door medewerkers bewust te maken en hen te trainen, kunnen ze een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van beveiligingsincidenten. U maakt als het ware van uw medewerkers een human firewall.

Het combineren van phishing-simulaties met regelmatige security awareness training is een effectieve strategie om de kwetsbaarheid van MKB-bedrijven te verminderen.

FAQ MKB Cybersecurity

Waarom hebben we Cyber Security nodig?

MKB-bedrijven denken vaak nog dat zij geen interessant doelwit zijn voor cybercriminelen. Niets is minder waar. Steeds meer bedrijven slaan informatie op in een netwerk dat online toegankelijk is. Adequate beveiliging ontbreekt vaak nog bij het MKB, waardoor het voor criminelen relatief eenvoudig en dus aantrekkelijk is om dit soort bedrijven als doelwit te gebruiken.