Home » Blog » Offboarding van Medewerkers

Offboarding van Medewerkers verwijst naar de stappen die je als organisatie moet doorlopen om de uitdiensttreding van een medewerker zo goed als mogelijk te laten verlopen. Als het gaat om het beheer van medewerkers, ligt de nadruk vaak op het inwerken van nieuwe medewerkers. Het is echter even belangrijk om de juiste procedures voor het beëindigen van dienstverbanden vast te stellen. Dit zorgt ervoor dat wanneer een medewerker het bedrijf verlaat, zijn toegang tot gevoelige informatie en systemen snel en veilig wordt ingetrokken.

1. Het belang van Offboarding & Security

Het niet intrekken van toegangsrechten kan leiden tot ongeautoriseerde datalekken, diefstal van intellectueel eigendom of zelfs interne sabotage. Als expert op het gebied van cybersecurity kunnen wij dan ook niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om het dienstverband van medewerkers veilig te beëindigen. Door de juiste beëindigingsprocedures te implementeren, beperk je eerdergenoemde risico’s en behoud je de integriteit van de gevoelige gegevens van je bedrijf.

2. Voorbereiding op het vertrek

Het proces van het beëindigen van een dienstverband begint voordat de medewerker daadwerkelijk vertrekt. Overgangsplanning omvat verschillende proactieve maatregelen, zoals het uitvoeren van exitgesprekken, het documenteren van toegangsrechten en het creëren van een checklist om ervoor te zorgen dat er niets over het hoofd wordt gezien. Deze voorbereiding legt de basis voor een soepel en veilig beëindigingsproces.

2.1 Het intrekken van toegangsrechten

Het intrekken van toegangsrechten is een kritische stap bij het beëindigen van een dienstverband. Het is essentieel om dit zorgvuldig en grondig uit te voeren om ervoor te zorgen dat vertrokken medewerkers geen toegang meer hebben tot bedrijfssystemen en vertrouwelijke gegevens. Hieronder volgen de belangrijkste stappen die je moet nemen om toegangsrechten effectief in te trekken:

 1. Identificeer alle accounts en systemen: Maak een lijst van alle accounts en systemen waartoe de medewerker toegang heeft. Dit omvat niet alleen interne bedrijfssystemen, maar ook externe platforms en applicaties waar de medewerker mogelijk toegang toe had.
 2. Verifieer de rechten en privileges: Controleer de rechten en privileges die aan de medewerker zijn toegekend. Dit omvat het controleren van toegangsniveaus, beheerdersrechten en specifieke machtigingen binnen systemen en applicaties.
 3. Maak een tijdschema: Bepaal een tijdschema voor het intrekken van de toegangsrechten. Zorg ervoor dat dit in lijn is met het vertrek van de medewerker en dat er geen onnodige vertragingen optreden.
 4. Beëindig de accounts: Schakel de accounts van de vertrokken medewerker uit of verwijder ze volledig, afhankelijk van het beleid van je organisatie. Dit geldt voor zowel interne als externe accounts.
 5. Wijzig wachtwoorden en toegangscodes: Zorg ervoor dat alle wachtwoorden en toegangscodes die aan de medewerker zijn gekoppeld, worden gewijzigd. Dit geldt voor zowel individuele accounts als gedeelde inloggegevens, zoals inloggegevens voor gedeelde mappen of projecten.
 6. Intrekken van fysieke toegang: Vergeet niet om ook de fysieke toegang van de medewerker in te trekken. Verzamel eventuele toegangspassen, sleutels of andere fysieke beveiligingsmiddelen die aan de medewerker zijn verstrekt.
 7. Informeer relevante teams: Communiceer met de IT-afdeling, HR-afdeling en andere relevante teams over het intrekken van de toegangsrechten van de vertrokken medewerker. Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is en de nodige stappen onderneemt om de beveiliging te waarborgen.
 8. Controleer en monitor: Voer regelmatig controles uit om ervoor te zorgen dat alle toegangsrechten effectief zijn ingetrokken. Monitor ook of er verdachte activiteiten plaatsvinden die verband kunnen houden met de voormalige medewerker.

2.2 Terugnemen van Bedrijfseigendommen

Bij het beëindigen van een dienstverband is het niet alleen belangrijk om de digitale toegang in te trekken, maar ook om de bedrijfsmiddelen en apparaten terug te nemen die aan de medewerker zijn verstrekt. Dit omvat onder andere laptops, smartphones, tablets, toegangspassen en andere fysieke beveiligingsmiddelen. Hieronder vind je gedetailleerde stappen voor het effectief beheren van bedrijfsmiddelen en apparaten tijdens het offboarding-proces:

 1. Inventariseer bedrijfsmiddelen: Maak een inventarislijst van alle bedrijfsmiddelen en apparaten die aan de medewerker zijn verstrekt. Dit omvat laptops, mobiele telefoons, USB-sticks, bedrijfsvoertuigen en andere relevante apparatuur.
 2. Controleer de staat van de apparaten: Voer een grondige controle uit van de staat en functionaliteit van de teruggenomen apparaten. Controleer op eventuele schade, ontbrekende accessoires of geïnstalleerde software/applicaties die moeten worden verwijderd.
 3. Maak een checklist: Creëer een checklist met alle benodigde stappen die moeten worden genomen bij het terugnemen van bedrijfsmiddelen. Dit omvat het ontkoppelen van persoonlijke accounts, het verwijderen van bedrijfsgegevens en het terugzetten van de apparaten naar de fabrieksinstellingen.
 4. Verwijder bedrijfsgegevens: Zorg ervoor dat alle bedrijfsgegevens van de teruggenomen apparaten worden verwijderd. Dit omvat het wissen van bestanden, e-mails, zakelijke applicaties en andere gevoelige informatie. Gebruik hierbij betrouwbare en veilige methoden om ervoor te zorgen dat de gegevens niet kunnen worden hersteld.
 5. Ontkoppel persoonlijke accounts: Controleer of de medewerker persoonlijke accounts, zoals cloud opslagdiensten of bedrijfsapplicaties, heeft gekoppeld aan de teruggenomen apparaten. Zorg ervoor dat deze accounts volledig worden ontkoppeld en dat de medewerker geen toegang meer heeft tot bedrijfsgegevens na het beëindigen van het dienstverband.
 6. Wis en reset apparaten: Indien mogelijk, voer een volledige reset uit op de teruggenomen apparaten. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens, instellingen en applicaties van de vorige gebruiker worden gewist en de apparaten klaar zijn voor hergebruik binnen de organisatie.
 7. Documenteer het proces: Zorg voor een gedetailleerde documentatie van het terugnemen van bedrijfsmiddelen, inclusief datum, tijd en ondertekening. Dit dient als bewijs dat de apparaten correct zijn teruggenomen en dat alle nodige stappen zijn gevolgd.
 8. Beheer hergebruik of verwijdering: Bepaal of de teruggenomen apparaten kunnen worden hergebruikt binnen de organisatie of dat ze moeten worden gerecycled of vernietigd volgens het beleid van je bedrijf. Zorg ervoor dat alle persoonlijke gegevens volledig zijn gewist voordat de apparaten opnieuw worden toegewezen of verwijderd.

2. Informeren van Interne en Externe Stakeholders

Een goede communicatie is van groot belang bij het beëindigen van een dienstverband. Je wilt alle relevante stakeholders op de hoogte brengen van de veranderingen en eventuele beveiligingsmaatregelen. Daarnaast is het belangrijk om bewustwording te creëren binnen de organisatie over het belang van veilige beëindiging van medewerkers.

3. Beoordelen en verbeteren van het beëindigingsproces

Na elke beëindiging van een dienstverband is het zinvol om het proces te evalueren en eventuele verbeteringen door te voeren. Door continu te leren en te groeien, kun je de beveiligingsprocedures steeds verder aanscherpen en de risico’s minimaliseren.

Conclusie

Het veilig beëindigen van medewerkers is een cruciaal onderdeel van een robuuste cybersecurity strategie. Door de juiste procedures te volgen en proactieve maatregelen te nemen, bescherm je je bedrijf tegen ongeoorloofde toegang en mogelijke veiligheidsrisico’s. Zorg ervoor dat je altijd zorgvuldig omgaat met het intrekken van toegangsrechten en het beheren van bedrijfsmiddelen. Met deze gids heb je alle tools en kennis in handen om de veiligheid van je bedrijf te waarborgen tijdens het beëindigen van dienstverbanden.