Een phishing campagne is een handige manier om bewustzijn onder uw werknemers te creëren. Maar wat komt er allemaal bij zo’n campagne kijken? 

In een tijd waarin cybercriminaliteit een steeds grotere bedreiging vormt voor bedrijven, is het cruciaal om uw medewerkers de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen om zich tegen cyberaanvallen te wapenen. Deze dienst speelt hier een sleutelrol in.

Waarom een Phishing Campagne?

Onze ‘Phishing campagne’ helpt uw medewerkers te begrijpen hoe phishing-aanvallen werken en hoe zij deze kunnen herkennen en voorkomen. Door uw medewerkers te trainen in het herkennen van deze aanvallen, creëert u een menselijk schild tegen cyberdreigingen. U zult merken dat uw bedrijf de volgende voordelen opdoet aan de hand van onze campagne:

  1. Verhoogd bewustzijn: Door ervaring op te doen met gesimuleerde phishing-aanvallen, leren uw medewerkers de tactieken en technieken van cybercriminelen te herkennen.
  2. Risicobeperking: Door zwakke punten in uw organisatie te identificeren, kunt u gerichte actie ondernemen om uw risico’s te beheersen en te minimaliseren.
  3. Vertrouwen opbouwen: Door te investeren in de beveiliging van uw bedrijf, toont u aan uw klanten en partners dat u hun gegevens serieus neemt.
  4. Continue verbetering: Wij bieden regelmatige campagnes aan om uw medewerkers alert te houden en uw beveiligingsmaatregelen voortdurend te verbeteren.

Het doel van een phishing campagne is enerzijds het creëren van security awareness en anderzijds het bewerkstelligen van gedragsverandering. Er moet immers lering getrokken worden uit de resultaten. De resultaten, indien negatief, zorgen vaak voor een schrikreactie. Zowel bij de organisatie als bij de medewerkers. Het is belangrijk in te zien dat dit een leermoment is, zonder gevolgen. Tegelijkertijd moet ook ingezien worden wat de mogelijke schade had kunnen zijn, wanneer het een echte phishing-aanval zou zijn geweest. De focus ligt immers op gedragsverandering en bescherming van de organisatie.

Onze aanpak

Een phishing campagne bestaat doorgaans uit een aantal onderdelen:

  1. Nulmeting: Een phishing campagne start met een nulmeting. Op basis van deze gegevens wordt een startpunt gemaakt. Niet iedere organisatie (of medewerker), heeft hetzelfde niveau van bewustzijn. Daarnaast worden criminelen ook steeds beter en wordt het voor mensen steeds moeilijker om nep van echt te onderscheiden.
  2. Simulatie: Bij een phishing campagne maken wij gebruik van een phishing simulatie. Hierbij versturen wij e-mails waarbij uw medewerkers wordt gevraagd op een link te klikken. Vervolgens wordt op de website om informatie gevraagd. Dit kan variëren van een wachtwoord tot aan persoonlijke informatie en bedrijfsgevoelige informatie. Met de informatie die uw medewerker invult zullen wij uiteraard niets doen. Het geeft u echter wel een helder beeld over de mogelijke datalekken waar uw organisatie mee te maken heeft. En daaropvolgend uiteraard ook de gevolgen die dit met zich meebrengt.
  3. Evaluatie: Wij volgen hoe uw medewerkers reageren op de simulatie en bieden gedetailleerde rapporten over hun prestaties en verbeterpunten.
  4. Training: Wij bieden gerichte awareness training om de zwakke punten in uw organisatie aan te pakken, op basis van de resultaten van de simulatie.

U kunt deze campagne eventueel combineren met een vishing simulatie en smishing simulatie.

Phishing campagne opzetten?

Bent u na het lezen van de mogelijkheden geïnteresseerd om een phishing campagne op te zetten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.