Een security awareness campagne heeft als doel om uw organisatie beter te beschermen tegen aanvallen. Een dergelijke campagne bestaat uit diverse trainingen en simulaties.

Wat is een security awareness campagne?

Een Security Awareness Campagne is een georganiseerd en gestructureerd programma ontworpen om medewerkers van een organisatie te informeren over de verschillende aspecten van cybersecurity.

Waarom een security awareness campagne?

In een tijdperk waarin cyberaanvallen steeds geavanceerder worden en data privacy een groot punt van zorg is, vormen security awareness campagnes een cruciaal onderdeel van elk bedrijf. Ze zijn bedoeld om het menselijke element in de beveiliging te versterken, wat vaak wordt gezien als de zwakste schakel in cybersecurity.

Het doel van de campagne is om: de kennis en vaardigheden van medewerkers te vergroten op het gebied van het herkennen en voorkomen van mogelijke cyberdreigingen, en om een cultuur van beveiligingsbewustzijn binnen de organisatie te bevorderen.

De meeste organisaties, en medewerkers, zijn zich niet bewust van de vele risico’s waar zij mee te maken hebben. Om datalekken te voorkomen zijn uw medewerkers een enorm belangrijke schakel. Zo is een goede firewall namelijk niet voldoende, wanneer uw medewerker op een phishing link klikt.

Dat betekent dus dat u niet enkel op technische maatregelen kunt vertrouwen. Daarnaast dient u namelijk organisatorische maatregelen te nemen, zoals het neerzetten van een duidelijk beleid. Echter, al deze maatregelen missen het doel wanneer u de menselijke factor binnen uw organisatie vergeet. Een security awareness campagne is dus enorm belangrijk wanneer u het gedrag en de bewustwording van uw medewerkers wil verbeteren.

De verschillende vormen

Een campagne kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de behoeften van de organisatie. Het kan gaan om workshops, trainingssessies, webinars, online cursussen, infographics, posters, regelmatige e-mailupdates en zelfs spelletjes of wedstrijden. Deze campagnes kunnen ook betrekking hebben op een breed scala aan onderwerpen, zoals het herkennen van phishing-e-mails, het beveiligen van persoonlijke gegevens, veilig surfen op het internet, het gebruik van veilige wachtwoorden en nog veel meer.

Security is niet eenmalig

Een effectieve security awareness campagne is niet eenmalig, maar een voortdurend proces. Cyberdreigingen evolueren voortdurend en nieuwe technologieën kunnen nieuwe kwetsbaarheden introduceren. Daarom moet security awareness een continu proces zijn, met regelmatige updates en herhaling om ervoor te zorgen dat medewerkers op de hoogte blijven van de nieuwste dreigingen en richtlijnen.

Door middel van security awareness realiseert u verandering van gedrag en snellere signalering van aanvallen. Kortom, u verlaagt het risico op een succesvolle aanval aanzienlijk. En dat is precies het doel van de campagne.

Een greep uit onze vaste diensten

Iedere security awareness campagne ziet er anders uit. Sommige organisaties hebben meer behoefte aan een phishing simulatie, waar andere meer gebaat zijn bij een smishing simulatie of vishing simulatie.

Waar behoefte aan is, wordt onder andere duidelijk door middel van een awareness nulmeting. Uiteindelijk kunnen medewerkers door middel van een security awareness training specifiek getraind worden op bepaalde elementen.