Een security awareness campagne heeft als doel om uw organisatie beter te beschermen tegen aanvallen. Een dergelijke campagne bestaat uit diverse trainingen en simulaties.

Waarom een security awareness campagne?

Beveiliging van uw organisatie is noodzakelijk. Het belang hiervan zal vanwege digitalisering en ontwikkeling van aanvallen alleen maar toenemen. Door middel van een security awareness campagne ontwikkelt u als organisatie het bewustzijn en de anticipatie van de belangrijkste verdedigingslijn: uw medewerkers.

Door middel van security awareness realiseert u verandering van gedrag en snellere signalering van aanvallen. Kortom, u verlaagt het risico op een succesvolle aanval aanzienlijk. En dat is precies het doel van de campagne.

Onderdelen tijdens de campagne

Iedere security awareness campagne ziet er anders uit. Sommige organisaties hebben meer behoefte aan een phishing simulatie, waar andere meer gebaat zijn bij een smishing simulatie of vishing simulatie.

Waar behoefte aan is, wordt onder andere duidelijk door middel van een awareness nulmeting. Uiteindelijk kunnen medewerkers door middel van een security awareness training specifiek getraind worden op bepaalde elementen.

Hoe belangrijk is een security awareness campagne?

De meeste organisaties, en medewerkers, zijn zich niet bewust van de vele risico’s waar zij mee te maken hebben. Om datalekken te voorkomen zijn uw medewerkers een enorm belangrijke schakel. Zo is een goede firewall namelijk niet voldoende, wanneer uw medewerker op een phishing link klikt.

Dat betekent dus dat u niet enkel op technische maatregelen kunt vertrouwen. Daarnaast dient u namelijk organisatorische maatregelen te nemen, zoals het neerzetten van een duidelijk beleid. Echter, al deze maatregelen missen het doel wanneer u de menselijke factor binnen uw organisatie vergeet.

Een security awareness campagne is dus enorm belangrijk wanneer u het gedrag en de bewustwording van uw medewerkers wil verbeteren. Houd er rekening mee dat criminelen niet stilzitten. Voor een optimale bescherming van uw organisatie beschouwt u een campagne dan ook niet als een eenmalig project.