Hoe staat het met uw security awareness? Veel bedrijven – vooral in het MKB – hebben daar nog geen antwoord op. Een security awareness nulmeting is hiervoor de oplossing.

Cybersecurity ontwikkelt zich in een hoog tempo, aan beide kanten van de medaille. Bedrijven moeten zich aanpassen aan een vaak nog onbekende omgeving. Zowel grote als kleine bedrijven zijn doelwit. De tijd dat alleen grote bedrijven slachtoffer werden is verleden tijd.

Wat is een security awareness nulmeting?

De kans is dus groot dat uw organisatie net de eerste stappen zet in deze onbekende wereld. Uiteraard is het dan belangrijk om vanaf een nulpunt te beginnen. Met een security awareness nulmeting brengen wij in kaart waar uw organisatie staat. Wie van uw medewerkers klikt op een link? En wat is de algemene kennis bij werknemers omtrent de gevaren die zij, en de organisatie, lopen. Kortom, een nulmeting geeft inzicht in de huidige staat van uw security awareness en helpt om de effectiviteit van toekomstige maatregelen te meten. Het is een onmisbaar hulpmiddel bij het creëren van een effectief en doelgericht cybersecuritybeleid.

De beoordeling

De nulmeting beoordeelt verschillende aspecten van uw organisatie, waaronder technische beveiligingsmaatregelen, beleid en procedures, en het niveau van bewustzijn onder uw medewerkers. Dit laatste is cruciaal, aangezien medewerkers vaak de zwakste schakel zijn in cybersecurity. Het niet kunnen herkennen van een phishing-e-mail of het onzorgvuldig omgaan met gevoelige informatie kan leiden tot ernstige beveiligingsincidenten.

Bovendien stelt een awareness nulmeting u in staat om meetbare doelen te stellen voor uw security awareness programma. Door de huidige staat van uw beveiliging te kennen, kunt u gerichte verbeteringen aanbrengen en de voortgang in de loop van de tijd volgen.

Tot slot helpt een nulmeting bij het bevorderen van een cultuur van security awareness binnen uw organisatie. Door medewerkers te betrekken bij het proces en hen te informeren over de resultaten, wordt het belang van cybersecurity benadrukt en wordt het bewustzijn vergroot.

Uitvoering van de security awareness nulmeting

De nulmeting wordt gehouden door middel van een online questionnaire en eventueel een phishing simulatie. De questionnaire is volledig anoniem. Het doel van de meting is namelijk om in kaart te brengen hoe de organisatie in zijn geheel er voor staat.

De resultaten

Aan de hand van de resultaten wordt een eventueel vervolgtraject ingesteld. De resultaten laten u zien waar uw organisatie extra aandacht nodig heeft. Door middel van bijvoorbeeld een security awareness training, kunnen uw medewerkers zelfstandig trainingen volgen. Ook hier krijgt u inzicht in de kennis en potentiële gevaren door middel van rapportages. Overigens kunt u hier wel inzoomen op de resultaten van individuele werknemers en eventueel een specifiek plan opzetten.

Al met al is onze organisatie erop gericht om laagdrempelig te werk te gaan. Uw dagelijkse processen dienen zo min mogelijk hinder te ondervinden. Start met de creatie van een beveiligingsbewuste organisatie en geef cybercriminelen geen kans. Maak uw organisatie weerbaar en start dit traject met een security awareness nulmeting.