Hoe staat het met uw security awareness? Het is logisch, als u daar nog niet het antwoord op weet. Een security awareness nulmeting is hiervoor de oplossing. 

Cybersecurity ontwikkelt zich in een hoog tempo, aan beide kanten. Bedrijven moeten zich aanpassen aan een vaak nog onbekende omgeving. Zowel grote als kleine bedrijven zijn doelwit. De tijd dat alleen grote bedrijven slachtoffer werden is verleden tijd.

Wat is een security awareness nulmeting?

De kans is dus groot dat uw organisatie net de eerste stappen zet in deze onbekende wereld. Uiteraard is het dan belangrijk om vanaf een nulpunt te beginnen. Met een security awareness nulmeting brengen wij in kaart waar uw organisatie staat. Wie van uw medewerkers klikt op een link? En wat is de algemene kennis bij werknemers omtrent de gevaren die zij, en de organisatie, lopen. Kortom, het is een onderzoek naar het kennisveau en gedrag van uw medewerkers.

Uitvoering van de nulmeting

De security awareness nulmeting wordt gehouden door middel van een online questionnaire en eventueel een phishing simulatie. De questionnaire is volledig anoniem. Het doel van de meting is namelijk om in kaart te brengen hoe de organisatie in zijn geheel er voor staat.

De resultaten

Aan de hand van de resultaten wordt een eventueel vervolgtraject ingesteld. De resultaten laten u zien waar uw organisatie extra aandacht nodig heeft. Door middel van bijvoorbeeld een security awareness training, kunnen uw medewerkers zelfstandig trainingen volgen. Ook hier krijgt u inzicht in de kennis en potentiële gevaren door middel van rapportages. Overigens kunt u hier wel inzoomen op de resultaten van individuele werknemers en eventueel een specifiek plan opzetten.

Al met al is onze organisatie erop gericht om laagdrempelig te werk te gaan. Uw dagelijkse processen dienen zo min mogelijk hinder te ondervinden. Start met de creatie van een beveiligingsbewuste organisatie en geef cybercriminelen geen kans. Maak uw organisatie weerbaar en start dit traject met een security awareness nulmeting.