Wat is voor uw organisatie van waarde?

Bij security management gaan wij in op de vraag wat voor uw organisatie van waarde is en hoe u dat beschermt. Dit reikt vaak verder dan enkel financiële waarde.

Met dit proces proberen wij samen met u grip te krijgen op de veiligheidsrisico’s waar u mee te maken heeft. De integratie van deze oplossingen kan wellicht betekenen dat u uw werkzaamheden niet of in elk geval anders moet uitvoeren dan u nu doet. Dat is niet altijd mogelijk en daarin bepalen wij in samenspraak met uw organisatie hoe dit het beste te managen is.

Vragen die wij bij dit onderzoek stellen, zijn onder andere:

  • Is er sprake van security awareness bij de medewerkers van de organisatie?
  • Werken de medewerkers volgens de protocollen van de organisatie?
  • Wat is de effectiviteit van de maatregelen in uw organisatie?
  • In welke mate houdt u grip op het security management proces?

Security Management Scan

Bij de security management dienst die wij aanbieden kunnen wij u ondersteuning verlenen met een korte quickscan. U krijgt hierbij in korte tijd inzicht in het niveau van uw beveiligingsmaatregelen.

Door middel van een inventarisatie van beschikbare documenten, onderzoek en interviews, toetsen wij binnen de beschikbare tijd de meest voorkomende kwetsbaarheden en gevaarlijkste beveiligingsproblemen.

Tot slot ontvangt u een rapport met daarin de belangrijkste aandachtspunten omtrent de beveiliging van uw organisatie.

Security is geen eenmalige activiteit. Het is een proces dat altijd actueel en doorlopend is. Het is dan ook belangrijk dat binnen de organisatie de medewerkers op de hoogte zijn van protocollen en werkwijzen. Een security awareness programma implementeren is dan ook iets wat wij doorgaans aanraden aan onze klanten.