Bij security management gaan wij in op de vraag wat voor uw organisatie van waarde is en hoe u dat beschermt. Dit reikt vaak verder dan enkel financiële waarde.

Wat is security management?

Security management omvat de strategieën, procedures en technologieën die worden gebruikt om de digitale middelen van een organisatie te beschermen. In de kern draait het om het identificeren van een organisatie’s informatieactiva en het implementeren van een passend beleid en procedures om deze te beschermen.

Security management omvat verschillende domeinen, waaronder risicobeheer, toegangsbeheer, incidentbeheer en bedrijfscontinuïteitsplanning. Het beheert ook de beveiligingsmaatregelen van fysieke en informatie-technologische systemen.

Risicobeheer

Risicobeheer is een essentieel onderdeel van security management, omdat het helpt bij het identificeren van mogelijke bedreigingen en kwetsbaarheden en bij het plannen van passende tegenmaatregelen. Toegangsbeheer daarentegen gaat over wie toegang heeft tot welke informatie en wanneer. Dit houdt in dat er regels worden ingesteld voor de authenticatie en autorisatie van gebruikers.

Incidentbeheer

Incidentbeheer is het proces van het voorbereiden op en reageren op beveiligingsincidenten. Het omvat het opzetten van een effectief responsplan, het onderzoeken van incidenten en het nemen van corrigerende maatregelen.

Bedrijfscontinuïteitsplanning

Bedrijfscontinuïteitsplanning is een andere belangrijke component, en het draait om het waarborgen van de continuïteit van bedrijfsprocessen in het geval van een storing of ramp.

Naast deze domeinen speelt technologie ook een grote rol in security management. Dit omvat het gebruik van verschillende tools en oplossingen, zoals firewalls, antivirussoftware, intrusion detection systemen (IDS), en encryptietools, om de beveiliging van een organisatie te waarborgen.

Het doel van security management

Het belangrijkste doel van security management is om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van informatie in een organisatie te waarborgen. Het is een voortdurend proces dat aanpassing en verbetering vereist als reactie op veranderende technologieën en dreigingen. Daarom is het essentieel dat bedrijven regelmatig hun beveiligingspraktijken herzien en bijwerken om te zorgen voor optimale bescherming.

Hoe wij u kunnen helpen

Met dit proces proberen wij samen met u grip te krijgen op de veiligheidsrisico’s waar u mee te maken heeft. De integratie van deze oplossingen kan wellicht betekenen dat u uw werkzaamheden niet of in elk geval anders moet uitvoeren dan u nu doet. Dat is niet altijd mogelijk en daarin bepalen wij in samenspraak met uw organisatie hoe dit het beste te managen is.

Vragen die wij bij dit onderzoek stellen, zijn onder andere:

  • Is er sprake van security awareness bij de medewerkers van de organisatie?
  • Werken de medewerkers volgens de protocollen van de organisatie?
  • Wat is de effectiviteit van de maatregelen in uw organisatie?
  • In welke mate houdt u grip op het security management proces?

Security Management Scan

Bij de security management dienst die wij aanbieden kunnen wij u ondersteuning verlenen met een korte quickscan. U krijgt hierbij in korte tijd inzicht in het niveau van uw beveiligingsmaatregelen.

Door middel van een inventarisatie van beschikbare documenten, onderzoek en interviews, toetsen wij binnen de beschikbare tijd de meest voorkomende kwetsbaarheden en gevaarlijkste beveiligingsproblemen.

Tot slot ontvangt u een rapport met daarin de belangrijkste aandachtspunten omtrent de beveiliging van uw organisatie.

Security is geen eenmalige activiteit. Het is een proces dat altijd actueel en doorlopend is. Het is dan ook belangrijk dat binnen de organisatie de medewerkers op de hoogte zijn van protocollen en werkwijzen. Een security awareness programma implementeren is dan ook iets wat wij doorgaans aanraden aan onze klanten.