Security awareness draait om gedragsverandering. Met de security awareness cultuurscan krijgt u inzicht in specifieke data om deze verandering te bewerkstelligen.

De menselijke factor

Wellicht een van de belangrijkste factoren bij de verdediging tegen cyberaanvallen, is de mens. Belangrijk is dat medewerkers bereid zijn te veranderen. Alsook bereid zijn in te zien wat hun zwakste punten zijn. Zonder verandering is er geen groei.

Met de security awareness cultuurscan brengen wij in kaart hoe volwassen uw organisastie is voor wat betreft security awareness. Daar blijft het echter niet bij. U ontvangt namelijk tevens actiepunten die u mee kunt nemen in uw ontwikkeling naar een sterkere verdediging tegen cybercriminelen.

Deze scan is geschikt voor partijen vanaf 30 medewerkers. Bij kleinere organisaties mist er doorgaans een voldoende sample-size om conclusies te kunnen trekken en aanbevelingen te doen.

Het doel van de security awareness scan

Met de cultuurscan brengen wij visueel in kaart hoe uw organisatie er voor staat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse demografische factoren. Het doel van deze scan is om uw een handvat te bieden om meer security awareness te creeren binnen uw organisatie. De security awareness cultuurscan is gedetailleerder dan bijvoorbeeld de security awareness nulmeting. Waar u voor kiest, hangt dus af van uw strategie en behoeften. Alsmede de grootte van uw organisatie. Kennis is macht en door keuzes te maken op basis van data, kunt u weloverwogen beslissingen maken.

Deelname aan het onderzoek is anoniem. De praktijk leert dat wanneer dit niet anoniem gebeurt, er sociaal wenselijke antwoorden gegeven worden. En dat zou de resultaten van het onderzoek onbruikbaar maken.

Interesse in een security awareness cultuurscan?

Wilt u graag verder bespreken hoe een security awareness cultuurscan van Emploware uw organisatie kan helpen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Doorgaans ontvangt u een reactie binnen 24 uur.