Security awareness draait om gedragsverandering. Met de security awareness cultuurscan krijgt u inzicht in specifieke data om deze verandering te bewerkstelligen.

De menselijke factor

Wellicht een van de belangrijkste factoren bij de verdediging tegen cyberaanvallen, is de mens. Belangrijk is dat medewerkers bereid zijn te veranderen. Alsook bereid zijn in te zien wat hun zwakste punten zijn. Zonder verandering is er geen groei.

Met de security awareness cultuurscan brengen wij in kaart hoe volwassen uw organisastie is voor wat betreft security awareness. Daar blijft het echter niet bij. U ontvangt namelijk tevens actiepunten die u mee kunt nemen in uw ontwikkeling naar een sterkere verdediging tegen cybercriminelen.

Deze scan is geschikt voor partijen vanaf 30 medewerkers. Bij kleinere organisaties mist er doorgaans een voldoende sample-size om conclusies te kunnen trekken en aanbevelingen te doen.

Het doel van de security awareness scan

Met de cultuurscan brengen wij visueel in kaart hoe uw organisatie er voor staat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse demografische factoren. Het doel van deze scan is om u een handvat te bieden om meer security awareness te creëren binnen uw organisatie. De security awareness cultuurscan is gedetailleerder dan bijvoorbeeld de security awareness nulmeting. Waar u voor kiest, hangt dus af van uw strategie en behoeften. Alsmede de grootte van uw organisatie. Kennis is macht en door keuzes te maken op basis van data, kunt u weloverwogen beslissingen maken.

Deelname aan het onderzoek is anoniem. De praktijk leert dat wanneer dit niet anoniem gebeurt, er sociaal wenselijke antwoorden gegeven worden. En dat zou de resultaten van het onderzoek onbruikbaar maken.

De 4 fasen van de cultuurscan

Fase 1: Dataverzameling

De eerste fase van onze cultuurscan is de dataverzameling. We voeren enquêtes en interviews uit met een representatieve groep medewerkers van alle niveaus binnen uw organisatie. Dit stelt ons in staat om een breed scala aan perspectieven te verzamelen en een diepgaand inzicht te krijgen in de houding en gedragingen van uw medewerkers ten aanzien van cybersecurity.

Fase 2: Analyse van de data

Vervolgens analyseren we de verzamelde data om patronen, trends en mogelijke problemen te identificeren. Ons team van deskundigen maakt gebruik van geavanceerde analytische technieken om ervoor te zorgen dat we elk belangrijk detail opmerken en correct interpreteren.

Fase 3: Rapport

Op basis van onze analyse ontwikkelen we een gedetailleerd rapport dat de huidige staat van uw beveiligingscultuur beschrijft. Dit rapport bevat niet alleen onze bevindingen, maar ook aanbevelingen voor het verbeteren van uw beveiligingscultuur. Deze aanbevelingen zijn op maat gemaakt voor uw organisatie en zijn gebaseerd op best practices en de meest recente onderzoeken in het veld.

Fase 4: Ondersteuning en begeleiding

Maar onze taak eindigt hier niet. Nadat we het rapport hebben afgeleverd, bieden we ondersteuning en begeleiding om u te helpen bij het implementeren van onze aanbevelingen. We kunnen ook opvolgscans uitvoeren om de voortgang te meten en eventuele nieuwe problemen te identificeren.

Interesse in een security awareness cultuurscan?

Wilt u graag verder bespreken hoe een security awareness cultuurscan van Emploware uw organisatie kan helpen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Doorgaans ontvangt u een reactie binnen 24 uur.