Cyber security is steeds vaker een onderdeel van het leven in de bedrijfswereld. Ransomware aanvallen en andere bedreigingen groeien met de dag en bedrijven staan voor steeds complexere uitdagingen. Wij nemen u mee in deze wereld en helpen u te begrijpen hoe u zich als bedrijf beter kunt verdedigen tegen online aanvallen.

Cyber security is een veelvoorkomende term, maar wat zegt het precies? Kort gezegd staat het woord ‘cyber’ voor alles wat met technologie te maken heeft. Dit heeft dus betrekking op, maar is niet gelimiteerd tot, computers, internet, software, netwerken en technologie gerelateerde hardware. Bij cybersecurity, of cyberbeveiliging, gaat het in de praktijk om het beschermen van systemen, netwerken en programma’s tegen aanvallen. Dit zijn doorgaans digitale aanvallen, maar kunnen ook aanvallen zijn die een fysieke herkomst kennen. Denk bijvoorbeeld aan het onrechtmatig binnendringen van een serverruimte en daar aanpassingen maken aan de servers.

De meest voorkomende doelen van digitale of cyberaanvallen zijn het verkrijgen van onbevoegde toegang, het wijzigen of wissen van privégegevens, het uitbetalen van geld van slachtoffers, of het anderszins verstoren van routinematige bedrijfsactiviteiten.  Omdat er meer gadgets zijn dan mensen, is het implementeren van adequate cyberbeveiligingsmaatregelen complexer dan ooit.

Een goede strategie voor cyberbeveiliging bestaat uit veel beschermingsniveaus om computers, netwerken, programma’s en gegevens te beschermen. Om cyberdreigingen succesvol te kunnen bestrijden moeten de mensen, het beleid en de technologie van een organisatie allemaal samenwerken.

1. Onderdelen van Cyber Security 

In elk Cyber security-programma of -bewustwording zijn de componenten opgenomen waaraan wordt deelgenomen.

1.1 Mensen 

Gebruikers en werknemers moeten zich houden aan fundamentele regels voor gegevensbeveiliging, zoals het instellen van sterke wachtwoorden, het voorzichtig zijn met openen van e-mailbijlagen en het maken van back-ups.  Mensen die internet gebruiken, moeten de grondbeginselen van cyberbeveiliging echt begrijpen.

1.2 Beveiligingsplan 

Bedrijven moeten een plan hebben om zowel gefaalde als succesvolle cyberaanvallen aan te pakken.  Als uitgangspunt kan een bekend raamwerk worden gebruikt.  Met behulp van een plan kunnen aanvallen sneller worden geïdentificeerd, bedreigingen kunnen worden beperkt, en de dagelijkse activiteiten kunnen snel worden hersteld met een goed herstelplan.

1.3 Technologie 

Technologie is een cruciaal onderdeel van de bescherming van organisaties en individuen tegen cyberaanvallen.  Endpointapparaten (computers, smartphones en routers) en netwerken moeten worden beveiligd.  Next-gen firewalls, DNS-filtering, malwarebescherming, antivirussoftware en e-mailbeveiligingsoplossingen zijn standaardtechnologieën die worden gebruikt om deze organisaties te beschermen.

2. Waarom Cyber Security belangrijk is 

Antivirus- en firewallsoftware zijn niet langer effectieve methoden om computers te beschermen tegen hackers.  Daarom is het van cruciaal belang dat bedrijven en organisaties niet langer denken dat zij geen slachtoffer kunnen worden. Men zou er vanuit moeten gaan dat zij binnen afzienbare tijd een doelwit zullen zijn van een aanval. Als gevolg daarvan kan het belang van cyberbeveiliging niet worden overschat. Cyberbeveiliging is van cruciaal belang omdat het gaat om het beveiligen van onze persoonlijke informatie tegen degenen die deze zouden gebruiken om ons schade toe te brengen.

3. Rol van cyberbeveiliging in bedrijven, organisaties en overheden 

Dagelijks vertrouwen we allemaal op onze persoonlijke informatie en gegevensbeveiliging.  We zijn bijvoorbeeld bezig met het aanmelden bij een app of het invoeren van gevoelige informatie in digitale gezondheidszorgsystemen. Als deze systemen, netwerken en infrastructuren niet afdoende worden beschermd, kunnen onze gegevens worden gehackt en in gevaar worden gebracht. In deze context bespreken we technologie en regulering als vormen van bescherming.

Dit treft bedrijven, overheden, het leger en andere sociaal belangrijke organisaties.  Datawarehouses, computers en andere apparaten slaan enorme hoeveelheden gegevens op. Als deze informatie openbaar wordt, kan het vertrouwen van het publiek in politieke instellingen, het voortbestaan van bedrijven, de individuele reputatie en het vertrouwen van de consument in merken in gevaar worden gebracht.

4. Bewustzijn van cyberbeveiliging 

Het bewustzijn van cyberbeveiliging is het begrip van en de actie die wordt ondernomen om de informatiemiddelen van een bedrijf te beschermen. Medewerkers die zich bewust zijn van de risico’s van cyberaanvallen en hoe ze dergelijke dreigingen kunnen beperken, zijn van cruciaal belang om de veiligheid van de online omgeving van een organisatie te garanderen.

De meest effectieve manier om uw bedrijf te beschermen tegen illegale hacken, uitbraken van ransomware en andere bedreigingen is door uw werknemers bewust te maken van cyberbeveiliging.

Volgens het Data Breach Report 2020 van het Ponemon Institute is 95% van de gegevenslekken veroorzaakt door menselijke fouten. De competentie van de werknemers moet getraind worden via frequente trainingssessies.

Cyber security awareness training is de meest effectieve methode om werknemers te leren over de gevaren die moeten worden vermeden en de procedures die moeten worden gevolgd. Indien dit niet wordt toegepast is er een hogere kans op reputatieschade op de lange termijn, wanneer uw organisatie ten deel valt aan een aanval.